Aktualności

27 lipca 2017Terminy egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe 

pisemne:  22 sierpnia 2017 o godzinie 9:00 w sali 111

ustny język polski: 25 sierpnia 2017 o godzinie 9:00 w sali 111